انواع نمک های صنعتی

:نمک شیلاتی ( نمک گرانولی)

سنگ نمک بعد از وارد شدن به دستگاه آسیاب به قطعه های 5 الی 10 میلیمتری خورد می شود. نمک شیلاتی درشت ترین ذرات خورد شده سنگ نمک می باشد.

نمک شیلاتی یا گرانولی به دلیل دانه بندی درشت در برابر رطوبت مقاوم بوده و کلوخه نمی شود. این نوع نمک در کارخانجات صنعتی بسیار مورد استفاده قرار می گیرد.

این سایز نمک با اسامی نمک شیلاتی، گرانولی یا نمک ظرفشویی نامبرده می شود.

نمک شیلاتی شرکت امید سازان پایا ایریک با اوزان مختلف در بسته بندی ساده و لمینت عرضه می گردد.

نمک شیلاتی

انواع نمک های صنعتی

:نمک شکری ( نمک حفاری)

.این نوع نمک بعلت همسایز بودن با شکر به نمک شکری معروف می باشد

نمک حفاری: در صنعت نفت نمک حفاری برای افزایش تراکم گل حفاری استفاده می شود. نمک حفاری در کنترل و ترکیب شیمیایی محلول حفاری نقش مهمی ایفاد می کند. این نمک با بی کربنات سدیم، آهک، دولومیت و ژیپس همراه است.

این سایز نمک که به نمک مش 100 یا 110 نیز معروف است، پر مصرف ترین نمک صنعتی در صنعت می باشد.

نمک شکری شرکت امید سازان پایا ایریک در اوزان مختلف و در بسته بندی ساده و لمینت عرضه می گردد.

انواع نمک های صنعتی

: (نمک نرم)نمک پودری

ریزترین سایز نمک، نمک پودری می باشد که در صنایع مختلفی مانند تولید اسید، دان نهاده های مرغ و طیور و … مورد استفاده قرار می گیرد.
این سایز نمک با نام های نمک پودری یا نمک نرم معروف می باشد که بین 0.01 تا 0.8 میلیمتر می باشد. نمک پودری به دلیل دانه بندی ریز رطوبت هوا را سریعتر از دانه بندی های درشت تر جذب می کند و زودتر کلوخه می شود. به همین خاطر نگهداری و انبارش این سایز نمک کار دشواری می باشد.

انواع نمک های صنعتی2