نمک صنعتی چیست؟

نمک صنعتی: معادن و کاربرد

بدلیل تصفیه نشدن از خلوص پایین تری نسبت به نمک خوراکی برخوردار میباشد همچنین نمک صنعتی فاقد ید میباشد. این نمک کاربردهای مختلفی در صنایع دارد.

نمک صنعتی در کجا یافت میشود؟

معدن نمک گرمسار

سنگ نمک بصورت طبیعی در معادن ایران وجود دارد که به رنگ های آبی صورتی و سفید یافت میشود.

نمک صنعتی

نمک صنعتی چیست؟

معدن نمک:

آزمایش خلوص نمک:

بزرگترین کارخانه های نمک ایران در کدام شهر ها هستند؟

استان سمنان و شهر گرمسار بعنوان بزرگترین قطب معادن سنگ نمک در جهان شناخته میشوند.

نمک آبی که در جهان بعنوان بلو پرسین سالت “blue persian salt” معروف میباشد، معادن آن در استان سمنان و شهر گرمسار وجود دارد و همچنین نمک صورتی در این معادن یافت میشود. تغییر رنگ در سنگ نمک که به صورت طبیعی سفید میباشد بدلیل وجود فلزاتی همچون پتاسیم میباشد.

گرمسار کجاست؟ معادن نمک گرمسار کجا قرار دارند؟

گرمسار یکی از شهرستان های استان سمنان است که در غرب این استان قرار گرفته است. فاصله شهر گرمساز تا مرکز استان  110 کیلومتر میباشد. این شهرستان دارای چندین روستا از جمله قاطول، ریکان و کردوان و … است.

سمنان
سمنان
معادن نمک گرمسار
معادن نمک گرمسار

نمک برفروبی: (برفروبی جاده ها)

نمک صنعتی: معادن و کاربرد

چرا برفروبی انجام میشود؟

به منظور جلوگیری از یخ زدن برف در فصل های زمستان سطح معابر و جاده را با نمک مخلوط با شن و ماسه نمک

نمک برفروبی
نمک برفروبی

پاشی میکنند. نمک صنعتی بصورت طبیعی در معادن ایران وجود دارد

سختگیری آب: (تصفیه آب)

برای جدا سازی فلزات سنگین از آب میباست آب را با فشار از بین دانه های رزین عبور داد با این عمل فلزات سنگین آب به دانه های رزین چسبیده و سختی آب کاهش پیدا میکند،. رزین بعد از چند مرحله عبور کردن آب، توسط فلزات سنگین اشباع میشود و کارایی خود را از دست میدهد و برای احیای رزین از محلول آب و نمک برای شستشو استفاده میشود.