قرص نمک آکواریوم

شرکت امید سازان پایا ایریک تولید کننده قرص نمک آکواریوم کانی فیش می باشد. قرص نمک کانی فیش از نمک تبلور مجدد تهیه شده و بدون ید و آنتی کیک می باشد. با استفاده از این قرص کانی فیش ضمن تامین املاح مورد نیاز، آکواریوم شما ضد عفونی می شود. قرص نمک کانی فیش مقرون به صرفه ترین قرص موجود در بازار می باشد که در بسته بندی های 300- 500 و 1500 گرمی عرضه می گردد.

خواص استفاده از قرص نمک کانی فیش:
1- آب آکواریوم به خوبی ضد عفونی می شود.
2- بیماری های سطحی درمان می شود
میزان مصرف: به اذای هر 30 لیتر آب یک قرص استفاده می ش 3- تامین املاح آب
قرص نمک آکواریوم کانی فیش

نمک آکوایوم – نمکآکواریوم -kl; H;,hv,l – salttablet – salt tablet – آب شیرین – آبشیرین – ماهی – آکواریوم – اکواریوم – سنگ نمک – سنگنمک – sk’ kl; – rvw kl; – h;,hvd,l – نمک صنعتی – نمکصنعتی – kl; wkujd – kl;wkujd – نمک هیمالیا – نمک شکری – نمکشکری- نمکآبی – نمک آبی – نمک صورتی – نمصورتی – kl; w,vjd – kl;w,vjd- kl; Hfd – kl;Hfd – گلدفیش – اسکا – مولی – گوپی – پیرانا – پوزه خرگوشی – کت الجی – نایف – زبرا – دلقک ماهی – دلقکماهی – پرت – تتزا کنگو – ماهی اسکار- ماهی اسکار- سورم – ماهی سورم – ماهی پیرانا – آروانا – ماهی آروانا – ماهی پرت – ماهیزبرا- سیچ لاید – مونو ماه یمونو – آنجل – تایگر – کیلی فیش – فیش – دیسکس – ماهی دیسکس – ماهیتایگر – ماهیفایتر – فایتر – کوی – ماهی کوی – تترا – ماهیتترا – بلکویدو- ماهی بلکویدو – فرانتوزا – بلک گوست – ماهیبلکگوست –